8 ההשתלבות החבלית: ההתארגנויות האזוריות ומשקי הקיבוץ הדתי במסגרתם

בשתי מסגרות עיקריות נעשתה ההשתלבות החבלית של משקי הקבה"ד : האחת — המסגרת המוניציפלית , שהתבטאה בוועדי גושים או במועצת אזור , והאחרת — המסגרת הכלכלית שהתבטאה בארגוני הקניות ובהתארגנויות כלכליות אחרות . על התארגנויות אלו יש להוסיף את מערכות הקשרים עם יישובים שכנים . כפי שעוד נראה , השתלבותו החבלית של גוש הקבה"ד בעמק בית שאן לא זו בלבד שהיתה מטבע הדברים המוקדמת בהשתלבויותיהם של גושי הקבה"ד ויישוביו , אלא גם היתה הנרחבת בהן .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן