תוכן העניינים

פתח דבר 7 ו צעדים ראשונים וגיבוש עקרונות התיישבותיים : הקיבוץ הדתי וראשית התעניינותו בעמק בית שאן וו דרכו של הפועל מזרחי בהתיישבות עד לאמצע שנות ה 30 וראשיתו של הקיבוץ הדתי reti ההתפתחות ברודגס בשנים 935-1930 ו ומחשבות ראשונות להתיישבות בעמק בית שאן ; 17 בחינתן של הצעות נוספות להתיישבות ; מגעים ראשונים עם המוסדות ותכנית העלייה לבית יהודה ; 23 ההכרעות על עתיד הנקודה שממזרח לפתח תקוה : מרכז ופריפריה ; 28 העלייה לבית יהודה וחשיבותה לראשית תהליך התיישבותו של הקבה " ד בעמק בית שאן ; 32 התגבשותו של רעיון ההתיישבות הגושית במשנתו ההתיישבותית של הקבה 35 ד " 2 מאדמות סלבנדי עד למאחז ראשון בדרום עמק בית שאן : הלחצים להתיישב בעמק ומדיניות המוסדות בשנים 45 1937-1936 דחיקתה של רודגס ממערב העמק ; 45 היאחזות הקבה " ד בדרום העמק : קביעת אדמות זרעא בתור אתר ההתיישבות ; עיתוי העלייה ותכנית ההתיישבות הראשונית ; 59 הקבוצה המתיישבת , הרכבה והכנותיה לעלייה 74 3 ממאחז בטירת צבי לגוש דתי בעמק בית שאן : המאמצים ליצירת גוש ההתיישבות הראשון בשנים 77 ו 946-ו 937 הפעולה בשנים 939-ו 937 ו להבטחת טריטוריה לגוש ועמדת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן