בחינתן של הצעות נוספות להתיישבות; מגעים ראשונים עם המוסדות ותכנית העלייה לבית יהודה

מסיבות לא ברורות לא השיבו המוסדות תשובה ברורה לפנייתה של רודגס במחצית 41 1935 למחלקת קת ההתיישבות ההתיישבות ,, באמצעות באמצעות המרכז המרכז החקלאי החק 7 של הפוהמ . ז" עם זה , כאמור , 41 שם ; ארכיון ט"צ , "קבוצתנו . 6 . 11 . 36 , " 42 ראה , למשל , ארכיון ט"צ , "קבוצתנו , 13 . 11 . 36 , " מאמרו של שלמה כומבך ; שם , תיק כתבי מאיר אור ( אורליאן , ( התיאור "לפני ההתיישבות" שכתב אור ב 1957 י אצ"מ , תיק S 55 / 84 ( לעיל , הערה , ( 34 שמשם למדים על אי הבהירות שהיתה גם במוסדות בדבר אופן ההתיישבות בעמק בית שאן ותנאיה . 43 ברודגס ובמרכז החקלאי של הפוהמ"ז הרגישו באותו הזמן שהמוסדות מעלימים מהם את עובדת ההכנות שהם עושים להתחלת ההתיישבות בעמק בית שאן . על כך ראה הערה ; 40 שרה אליהו 40 — שנה , עמ' . 22 עם זאת בתזכיר של מחלקת ההתיישבות מיולי 1935 ( ראה אצ"מ , תיק , ( S 55 / 84 בדבר "פירוט הארגונים והקיבוצים העומדים בתור להתיישבות ושטחי הקרקע הבאים בחשבון להתיישבותם , " מוזכר קיבוץ רודגס ברשימת הקיבוצים המבקשים להתיישב במקום וכן נאמר כי ... " החלוקה הסופית של הגוש הזה בין המועמדים תהיה רק לאחר שיבררו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן