שיתוף הפעולה בפועל

לחמישה תחומים אפשר כמדומה לחלק את העבודה המשותפת בין קבוצות הקבה"ד בעמק בית שאן בפרק הזמן מאז — 1939 עת הוקמה לראשונה ועדת התיאום — ועד שנת — 1947 עת התקיים בקבה"ד דיון כולל על השיתוף בגושיו : עזרה הדדית ; תיאום ופעולה משותפת להשגת אינטרסים זהים ; שיתוף בשירותים , בציוד חקלאי ובפרויקטים כלכליים ; ניסיונות תיאום כדי למנוע תחרות וניגודי אינטרסים בחלוקת עבודות חוץ , שיתוף פעולה בענייני תרבות . העזרה ההדדית העזרה ההדדית התקיימה בעיקר בזמן עליותיהן של שדה אליהו ושל עין הנצי"ב ובראשית דרכן ההתיישבותית . עוד קודם שעלתה קבוצת אריה , השתלמו חברים מן הקבוצה בטירת צבי ששימשה , כזכור , גם אכסניה לפלוגה מאריה שעלתה לערידה . בכלל , עשתה טירת צבי את כל מה שביכולתה לסייע לשדה אליהו בזמן עלייתה ולחלוק אתה את הניסיון הרב שצברה בתנאי ההתיישבות בדרום עמק בית שאן . בכך הקלה טירת צבי לא מעט על תחילת התיישבותה של שדה אליהו והגשימה את אחת ממטרותיה של ההתיישבות הגושית . את עזרתה של טירת צבי הקפיד להדגיש אהרן נחלון , מראשי קבוצת שדה אליהו , כשסיכם את ראשית צעדיה ההתיישבותיים של קבוצתו : ... " חברי טירת צבי לל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן