היאחזות הקבה"ד בדרום העמק: קביעת אדמות זרעא בתור אתר ההתיישבות; עיתוי העלייה ותכנית ההתיישבות הראשונית

כזכור , כבר בנובמבר 1936 הועלתה האפשרות שרודגס תתיישב על אדמות זרעא שבדרום העמק . אדמת זרעא ששטחה כ 840 דונם רצופים וששכנה שלושה עשר ק"מ מדרום לעיר בית שאן וכשבעה עשר ק"מ מדרום מזרח לבית אלפא , היתה בבעלותן של משפחות אל עלאמי , כנעאן וג'מאל הקשורות להנהגה הערבית בירושלים . הללו הקימו במקום חווה לגידולים אינטנסיוויים שניהלו אותה פועלים מקומיים , אבל בשל כישלונות משקיים שגרמו לבעלים הפסדים מרובים , הוזנחה החווה . זו היתה הסיבה שהבעלים החליטו למוכרה . המתווך היה יאסיף פאקיאני מסוריה והוא שמכרה לבסוף 54 לקק"ל . מידע על הצעת המכירה הובא לאוזני הקק"ל באמצע , 1936 ובתחילת חודש יולי החליט הדירקטוריון לקנות את המקום . כמה סיבות הביאו להחלטת הרכישה : עצם הדבר שהשטח כולו היה בחטיבה אחת — דבר שלא היה שכיח בעמק בית שאן שחולק בזמנו במסגרת הסכם ע'ור מודאוארה לחלקות חלקות קטנות ; השטח גבל 52 ארכיון יבנה , "קבוצתנו . 10 . 1 . 36 , " 53 ויץ , "מכתב למערכת , " נתיבה , כג ו"ט ) באדר תרצ . ( ז" 54 אצ"מ , תיק , KKL 10 פרוטוקול ישיבת דירקטוריון הקק"ל מיום ; 4 . 1 . 37 , 6 . 7 . 36 אצ"מ , תיק , S 25 / 8929 פ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן