6 סיכום העשייה ההתיישבותית: קווים בהתפתחותם המשקית של הקיבוצים הדתיים בשנים 1948-1937