ההשתלבות החבלית של קבוצות הקבה"ד בעמק בית שאן: גורמים, לבטים תנועתיים ומאפיינים

השתלבותם החבלית של קבוצות הקבה"ד בעמק בית שאן מקורה בראש ובראשונה ביתרונות הכלכליים וביתרונות האחרים שנודעו לקיומם של ועדי הגושים , של המועצה ושל המפעלים שהוקמו ביזמתם ומפעלים משותפים אחרים . הקבוצות לא יכלו לוותר על יתרונות אלו , מה גם שניסיון קשריהם המוקדמים עם משקי הסביבה הלא דתיים היה , כאמור , חיובי ביותר . ההכרח להבטיח את עצם קיומם חייב אותם להעדיף שיקולים פתמטיים חומריים שחייבו את ההשתלבות במסגרות האזוריות 37 שם , . 24 . 12 . 37 38 ארכיון ט"צ , תיק חבר הקבוצות , פרוטוקול מזכירות הקבה"ד מיום . 25 . 7 . 38 39 ארכיון ט"צ , "בטירה . 25 . 11 . 38 , 30 . 9 . 38 , " 40 ארכיון ש"א , תיק שבועונים , שבועון מיום 15 . 7 . 38 ומיום : 16 . 6 . 39 ארכיון הקבה"ד , עלונים לאינפורמציה פנימית , ג ( אב תרצ . ( ט" וראה גם / 77 ^ ' אליהו , ל"א שנים לקבוצה , עמ' , 2 ששם מספר המחבר על שהותה של קבוצת אריה במשקים הלא דתיים בעמק בית שאן במסגרת השתלמויות טרם העליה לעמק בית שאן כי ... " מפגש זה בין חברינו וחוגים לא דתיים זכה להצלחה בכל המובנים , פתח דרך לקירוב לבבות ושימש יסוד לשיתוף פעולה באזור ... ודוגמה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן