הפעולה בפוהמ"ז ובקבה"ד להשלמת הטריטוריה ליצירת גוש והסכם חלוקת דרום-מזרח עמק בית שאן (1941-1939)

נאמנים למדיניות ההתיישבות הגושית , לא חדלו הקבה"ד והמרכז החקלאי של הפוהמ"ז לפעול במוסדות להבטחת טריטוריה לנקודה שלישית מטעמם בדרום העמק ולהשלים בכך את הגוש הראשון שלהם . מלבד מימוש מטרות ההתיישבות הגושית והרצון ליצור שיתוף פעולה מקיף בין שלוש נקודות של הקבה"ד , היה בהעלאתה של נקודה שלישית גם משום הגברת הביטחון באזור . למוסדות הפוהמ"ז ברור היה כי על הקרקעות שבסביבתם הקרובה של המשקים טירת צבי ושדה אליהו , כמו חמרא , ספא , חונזיר והסביבה , לשמש את צורכיהם של המשקים טירת צבי ושדה אליהו , ולפיכך אין הן באות בחשבון להקמתה של הנקודה השלישית . לפיכך נדרשו המוסדות להבטיח את קרקעות אום אג'רה ווקוקה שמצפון מזרח לשדה אליהו למען הנקודה השלישית . באותו הזמן — סוף שנות ה 30 ותחילת שנות ה — 40 עסקה הקק"ל ברכישתן של קרקעות אלו , אבל עדיין לא היה בסיס קרקעי להקמת נקודה . כדי לחזק את תביעתו החליט הקבה"ד בספטמבר 1940 להעלות מטעמו לעמק בית שאן פלוגת עבודה עצמאית שתגור בטירת צבי ותעבוד בעבודות שונות בסביבה , שחברי טירת צבי ושדה אליהו אינם יכולים לבצע . לכשיושלמו עבודות אלו היתה הקבוצה צריכה להתקיים ממשק ע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן