שלבים בעלייה ליבנה וכישלון המאמצים להקים את גוש הקבה"ד בסביבה

נעיצת הקנה של רודגס באדמות יבנה נעשתה בתחילת נובמבר 1940 כשפלוגה של שמונה חברים קיבלה מן הקק 1700 ל" דונם לעיבוד . נקבע כי כמחצית מן הקרקעות האלה יעובדו במשותף עם קבוצת נען שעוד קודם עיבדה קרקעות במקום יחד עם 5 גבעת בתר . " בחוזה בין רודגס לנען שנחתם עם תחילת העיבוד נקבע כי ... " כל העבודות תושבתנה בשבתות ובמועדים ואם יפיר אחד מהצדדים הסעיף הוה , יבוטל 6 החוזה ויוחזרו ההוצאות במזומנים " " ... הפלוגה העולה התגוררה בגן יבנה ועסקה בהכנות להקמת המחנה על אדמות יבנה . משלהי 1940 עשו הפוהמ"ז , הקבה"ד ורודגס עצמה מאמצים רבים להשיג את 7 תקציב העלייה ובניין הנקודה . " מחמת תנאי השעה ומצוקתה הכספית , לא יכלה 8 מחלקת ההתיישבות של הסוכנות לממן מאמצעיה שלה את התקציב שנדרש , " שעמד 9 על 16000 לא"י . היא תבעה את השתתפות הקק"ל באמצעות קרן גוץ וקרן הבצרון , " והתנתה את מתן אישורה לעליית הקבוצה בהשגת התקציב שנדרש . על מצוקתה של המחלקה להתיישבות באותה שעה אפשר ללמוד ממכתב ששלח שטרן לקפלן בתחילת 112 שם . 113 שם . 114 ארכיון קבוצת יבנה , חט' אר . , 19 תיק , 1 פרוטוקול אספת חברים ברודגס מיום ; 4 . 9 . 40 עלו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן