מפה מס' ‭:11‬ גוש קיבוצי הקיבוץ הדתי בדרום ערב מלחמת השחרור