פתח דבר

עמוד:10

בעיתוני התקופה , בספרות רקע , במחקרים , בספרים מסכמים וביומנים , וכן נעשו ראיונות על פה . במהלך עבודתי במחקר זה שאבתי עידוד רב ממר שמעון בךשמש העומד בראש ' המכון לחקר תולדות קרן קיימת לישראל , הקרקע ויישוב ; 'pnn וכן בראש 'המכון לחקר שימושי קרקע . ' מר בךשמש ועוזרו מר גבריאל אלכסנדר לא חסכו כל מאמץ לסייע לי בעריכת המחקר ובפרסומו , ועל כך חש אני כלפיהם רגשות תודה והערכה מעומק הלב . תודות ל'מכון לחקר הציונות הדתית , ' על הסיוע לביצוע המחקר ; ל'קרן שניצר' ולמזכירות הקיבוץ הדתי , על עזרתם בהוצאת הספר לאור . תודות נאמנות לפרופ' יהושע בן אריה , לפרופ' שלום רייכמן ז"ל , לחברים רחל הישראלי , אהרן נחלון ואפרים יעיר על עזרתם והצעותיהם החשובות והמועילות . הקיבוצים יבנה , טירת צבי , שדה אליהו , עין הנצי"ב , סעד , ובארות יצחק פתחו לי את ביתם וארחוני פעמים רבות במהלך שנות המחקר — על כך תודתי העמוקה להם . מבקש אני להודות בייחוד לחברים ולחברות הדסה בוכאסטר , ארנסט בר טוב , אברהם הלר ז"ל , אברהם הרץ , אפרים יעיר , צבי נוימרק , אהרן נחלון , שולמית נחלון , אפרים נחשוני , חנה פשחור , משה פשחור , נתן קאופמן , שמואל צביאלי ומשה תשבי - בני הקיבוצים הללו ; וכן למר חנוך אחימן , לפרופ' רענן ויץ , למר מאיר פלג ולמר יצחק שמיר , על שהקדישו לי מזמנם במתן ראיונות בעל פה , ובעדויות בכתב . המחקר המסוכם בספר זה לא יכול היה לצאת לפועל בלי הסיוע הרב שקיבלתי מעובדיהם המסורים של הארכיונים השונים — שכבר הזכרנום למעלה — שמהם שאבתי את עיקר המידע למחקר ; ובייחוד מן העובדים של הארכיון הציוני המרכזי , ארכיון הקיבוץ הדתי , ארכיון העבודה , ארכיון המכון לחקר הציונות הדתית , ארכיון טירת צבי , ארכיון יבנה , ארכיון שדה אליהו , ארכיון עין הנצי"ב , ארכיון סעד , ארכיון בארות יצחק , ארכיון כפר עציון , וארכיון מפות הקק"ל . לכולם התודה והברכה . תודה מיוחדת לשופטים האנונימיים שעיינו בקפידה בכתב היד ותרמו רבות בהערותיהם החשובות . חובה נעימה היא לי להודות למר רביב קולא ששקד על הכנת המפות , לגב' רותי שמעוני ששקדה על העריכה הלשונית , ולגב' הניה קולומבוס שהדפיסה את כתב היד ; ליושב ראש ועדת הספרים של הוצאת אוניברסיטת בר אילן פרופ' יהודה פרידלנדר , למנהלת בית ההוצאה הגב' מרים דרורי , ולאן למדן ויעל בן פורת , עובדות בית ההוצאה שעשו מאמץ רב לקדם את הוצאת הספר ולשוות לו את צורתו הנאה — ועל כך יבורכו . תבורך בתי מרב הנכנסת בימים אלה בעול מצוות , ויבורכו ילדיי דוד , יהונתן , מיכל , אביחי ודן . ברכת אריכות ימים לאמי מורתי . מאז התחלתי להלך בשבילי מחקר ההתיישבות היהודית לפני כ' שנים מלווה אותי בעצה , בעידוד , בעזרה ובאוזן קשבת , רותי אשתי . ללא עמלה לא היה ספר זה רואה אור . כל שזכיתי — שלה הוא . אפרת , י"ג בתשרי תשנ"ו י"כ

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר