תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתח דבר 7 ו צעדים ראשונים וגיבוש עקרונות התיישבותיים : הקיבוץ הדתי וראשית התעניינותו בעמק בית שאן וו דרכו של הפועל מזרחי בהתיישבות עד לאמצע שנות ה 30 וראשיתו של הקיבוץ הדתי reti ההתפתחות ברודגס בשנים 935-1930 ו ומחשבות ראשונות להתיישבות בעמק בית שאן ; 17 בחינתן של הצעות נוספות להתיישבות ; מגעים ראשונים עם המוסדות ותכנית העלייה לבית יהודה ; 23 ההכרעות על עתיד הנקודה שממזרח לפתח תקוה : מרכז ופריפריה ; 28 העלייה לבית יהודה וחשיבותה לראשית תהליך התיישבותו של הקבה " ד בעמק בית שאן ; 32 התגבשותו של רעיון ההתיישבות הגושית במשנתו ההתיישבותית של הקבה 35 ד " 2 מאדמות סלבנדי עד למאחז ראשון בדרום עמק בית שאן : הלחצים להתיישב בעמק ומדיניות המוסדות בשנים 45 1937-1936 דחיקתה של רודגס ממערב העמק ; 45 היאחזות הקבה " ד בדרום העמק : קביעת אדמות זרעא בתור אתר ההתיישבות ; עיתוי העלייה ותכנית ההתיישבות הראשונית ; 59 הקבוצה המתיישבת , הרכבה והכנותיה לעלייה 74 3 ממאחז בטירת צבי לגוש דתי בעמק בית שאן : המאמצים ליצירת גוש ההתיישבות הראשון בשנים 77 ו 946-ו 937 הפעולה בשנים 939-ו 937 ו להבטחת טריטוריה לגוש ועמדת המוסדות ; 77 יצירת המצע הקרקעי לנקודה השנייה ועלייתה של קבוצת אריה לדרום העמק ; 82 ( 1939-1937 ) הפעולה בפוהמ " ז ובקבה " ד להשלמת הטריטוריה ליצירת גוש והסכם חלוקת דרום מזרח עמק בית שאן ( 1941-1939 ) ; 86 צעדים בדרך להעלאת הנקודה השלישית של הקבה " ד ולהשלמת הגוש 90 ( 1946-1941 ) 4 מניסיונות היאחזות בגליל עד לתקיעת יתד ביהודה : המאמצים להקמתו של גוש בגליל ובסיס לגוש ביבנה בשנים 0 ו 943-ו 938 וו תכנית לפתיחתם של גושים חדשים , עדיפותן של משימות תנועתיות , וריכוז המאמצים להקמת גוש בגליל העליון ; 110 מן הגליל ליבנה : תכניותיהם של המוסדות ליישב את יבנה , ביצוע רכישות הקרקע וייעודה של יבנה לפתיחת הגוש השני של הקבה ; 124 ד " קביעת מועמדו של הקבה"ד לעלייה ליבנה

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר