מפה מס' ‭:7‬ הרכוש הקרקעי היהודי בצפון החולה גשנת ‭19*7‬