ההתפתחויות ברודגס בשנים 1935-1930 ומחשבות ראשונות להתיישבות בעמק בית שאן

תחילת התעניינותו של הקבה"ד בהתיישבות בכלל , ובעמק בית שאן בפרט , קשורה מצד אחד בהתפתחויות שחלו בחוות רודגס עד לאמצע שנות ה , 30 ובמדיניות המוסדות הלאומיים — כלומר הסוכנות והקק — ל" בעניין ההתיישבות בעמק בית שאן מצד אחר . נבחן כאן את ההתפתחויות ברודגס שהוליכו לראשית התעניינותם של חברי רודגס בהתיישבות עצמאית בכלל ובעמק בית שאן בפרט . כזכור , נאחזו בסוף 1929 חברי הכשרת רודגס שבגרמניה באדמות סלבנדי שממזרח לפתח תקוה והקימו שם את חוות ההכשרה רודגס . אתר היאחזותם לא היה מקרי . את אדמות סלבנדי , ששטחן כשבע מאות דונם , רכש כשנה לפני מלחמת העולם הראשונה הרב אברהם סלבנדי מגרמניה , שהחליט ליעדן לטובת חיזוק היישוב הדתי בארץ ישראל , 25 דוח לוועידה השמינית , עמ' ; 148-147 תר , 1 משדה יעקב עד טירת צבי , עמי -, 32 נתיבה , א ( גי בתשרי תרצ , 0 ^;( ב" יה ג"כ ) בסיוון תרצ , ( ד" עמ' -, 3 שם , כ ( ז' בתמוז תרצ , ( ד" עמ' . 5 על הכמיהה ליצירת מסגרת ארגונית כוללת לקבוצות הקיבוציות הדתיות אפשר ללמוד מדיון שהתנהל בקבוצת שח"ל ושהתפרסם מעל דפי / 7 . 7 יכ , ' 7 . יח ג"כ ) בסיוון תרצ . ( ד" וכך נאמר שם בין השאר :...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן