ייצוגיות ויעילות ברשויות המקומיות

ייצוגיות ויעילות ברשויות המקומיות

מחבר: אבי בן בסט, מומי דהן ואסטבן קלור
שנת ההוצאה: תשע"ג - 2013
מילות מפתח: שלטון מקומי; מועצות אזוריות; מועצות מקומיות; בחירות; מועצה אזורית; מועצה איזורית; מועצה מקומית; עיריה; עירייה; רשויות מקומיות; רשות מקומית; מועצות איזוריות; מועצה אזורית; מועצה איזורית; מועצה מקומית
בעשור האחרון חוו רשויות מקומיות רבות בישראל משבר כלכלי עמוק שבעקבותיו התערב השלטון המרכזי בניהול של שני שלישים מהן — התערבות חסרת תקדים מאז קום המדינה — החל בפיקוח הדוק על תקציבן וכלה בהחלפת ראש הרשות המקומית וחברי המועצה בסגל שמינה משרד הפנים.
המשבר העמוק ודרך הטיפול בו מעוררים שאלת יסוד שמתחבטים בה בכל העולם: מהו האיזון הראוי בין ניהול יעיל של השלטון המקומי לבין ייצוג הולם של העדפות התושבים? הספר מתמודד עם הדילמה של יעילות בשלטון המקומי מול הייצוגיות בו בשלושה מישורים מרכזיים: הראשון, המידתיות שבמעורבות הממשל המרכזי בניהול השלטון המקומי; השני, האם האמצעים שהממשלה נקטה היו אפקטיביים? והשלישי, האם הפגיעה בנבחרי הציבור לא עלתה על הנדרש?
המתח בין יעילות לייצוגיות עולה גם בשיטת הבחירות לרשויות המקומיות.
השיטה שלפיה בוחרים ראש רשות מקומית בפתק אחד וחברי מועצה בפתק אחר היא לכאורה גולת הכותרת של הדמוקרטיה המקומית.
אך האם היא תורמת ליציבות כלכלית ולניהול יעיל?
מה מניע את התושבים — יהודים וערבים — להשתתף בבחירות המקומיות אף שהשפעתו של כל בוחר על תוצאותיהן היא השפעה זניחה?
האם המימון של מסעות הבחירות לראשותהרשות המקומית גורם למצביעים לעשות בחירה מושכלת יותר או שמא הוא מביא לידי בזבוז משאבים?
על בסיס תוצאות מחקרם מסרטטים המחברים הצעה לשיטת בחירות חדשה לרשויות המקומיות בישראל ומנסחים תפריט מדיניות שייצור איזון הולם בחלוקת הסמכויות והמשאבים בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי.
פרופ’ אבי בן בסט הוא עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה ופרופסורלכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים ובמרכז ללימודים אקדמיים.
פרופ’ מומי דהן הוא עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה וראש ביה”ס ע”ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית בירושלים.
פרופ’ אסטבן קלור הוא פרופסור לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים. אל הספר
תוכן הספר:
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  11  12  13