מקור: עיבודי המחברים על פי נתוני המפקח הארצי על הבחירות.