1. מבוא

העובדה שאנשים מצביעים בבחירות לפרלמנט היא תמוהה מנקודת הראות של המודל הרציונלי , שכן יכולתו של אדם יחיד להשפיע על תוצאות הבחירות היא אפסית . לפיכך שיקול תועלתני קר יוביל את הרוב המכריע של האזרחים להישאר בבית ביום הבחירות , הואיל והשתתפות בבחירות כרוכה בעלות כלשהי . ( Downs , 1957 ) בפועל רובם המכריע של האזרחים במדינות המפותחות מצביעים בבחירות הכלליות לפרלמנט ולנשיאות . הפער בין שיעור ההצבעה לפי המודל הרציונלי לבין שיעור ההצבעה בפועל זכה לכינוי "פרדוקס ההצבעה . " בניסיון לגשר על הפער בין שיעור ההצבעה בפועל לשיעור ההשתתפות בבחירות לפי מודל הבחירה הרציונלי הוצע להתחשב בתועלת הנובעת מההשתתפות עצמה . ( Riker and Ordeshook , 1968 ) אפשר לנסח זאת גם על דרך השלילה — אי–הצבעה פוגעת בתועלת של האזרח , מאחר שהוא חש כי לא מילא את חובתו האזרחית . גישה זו מאפשרת להסביר , במסגרת המודל הרציונלי , מדוע רבים מן האזרחים משתתפים בבחירות , הגם שיכולתו של קול אחד להכריע אותן היא אפסית . עם זאת שילוב תחושת החובה האזרחית בשיקולי ההשתתפות בבחירות מגביל את היכולת להסביר הבדלים בשיעור ההצבעה על פני זמן באותה מדינ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר