פרק שני מדוע תושבים מצביעים בבחירות המקומיות? אבי בן בסט, מומי דהן