מקורות

ספיבק , אביה , ומשה יוסטמן , . 2001 " דינמיקה סוציו-כלכלית של רשויות מקומיות , " רבעון לכלכלה 48 . ( 4 ) Abramowitz , Alan , 1988 . “ Explaining Senate Election Outcomes , ” American Political Science Review 82 ) June ( : 385–403 . . —— , 1991 . “ Incumbency , Campaign Spending , and the Decline of Competition in U . S House Elections , ” Journal of Politics 53 ) 1 ( : 34–56 . Ansolabehere , Stephen , and Alan Gerber , 1994 . “ The Mismeasure of Campaign Spending : Evidence from the 1990 U . S . House Elections , ” Journal of Politics 56 ) 4 ( : 1106–1118 . Ben-Bassat , Avi , and Momi Dahan , 2012 . “ Social Identity and Voting Behavior , ” Public Choice 151 ) 1 ( : 193–214 . Benoit , Kenneth , and Michael Marsh , 2008 . “ The Campaign Value of Incumbency : A New Solution to the Puzzle of Less Effective Incumbent Spending , ” American Journal of Political Science 52 ) 4 ( : 874–890 . Blais , Andre , 2000 . To Vote Or Not To Vote : The Merits and Limits of Rational Choice Theory , Pitts...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר