הצעות מדיניות: מצע לדיון

המחקר המוגש כאן , הבוחן את השפעת אמצעי ההתערבות של משרד הפנים על הביצועים התקציביים של הרשויות המקומיות , מלמד בבירור כי מינוי חשב מלווה מסייע לשיפור המצב התקציבי של הרשות המקומית ללא פגיעה נראית לעין ברווחת התושבים . לעומת זאת תכניות ההבראה אמנם מעניקות לרשות המקומית סיוע כלכלי , אך יש בהן משום התערבות בסדר העדיפויות שלה . אף על פי שתכניות אלה פולשניות ויקרות יותר הן אינן תורמות לביצועים תקציביים טובים של הרשויות המקומיות מעבר לתרומת החשב המלווה . ממצאים אלה מחזקים את אחת ההמלצות המרכזיות בעניין החשב המלווה שהופיעה בספר קודם שלנו ( בן בסט ודהן , הכלכלה הפוליטית של הרשויות המקומיות , 2009 א . ( לפיכך חשבנו שנכון יהיה לחזור ולהציג את התפריט המלא של ההמלצות שהופיעו בו , אף שחלקן אינן קשורות במישרין למחקר זה . המלצות אלה נועדו למזער את הסיכון למשברים עתידיים ברשויות המקומיות . מאז 2001 נקלעו רשויות מקומיות רבות בישראל למשבר כלכלי . חומרת הבעיות של הרשויות המקומיות אינה אחידה , והיא גדולה במיוחד ביישובים הערביים . חלק מהרשויות המקומיות התקשו בפירעון חובותיהן לספקים , אחרות אף הלינו את שכר ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר