חציון המשתנה "גודל חמולה ‭")%(‬ עבור 155 המועמדים הוא ‭.7.73%‬ ממוצע המשתנה "גודל חמולה ‭")%(‬ עבור 155 המועמדים הוא ‭.10.86%‬ * מסמן מובהקות ברמה של ‭** 10%‬ מסמן מובהקות ברמה של ‭*** 5%‬ מסמן מובהקות ברמה של ‭1%‬