6. סיכום

במחקר זה השתמשנו במבנה הייחודי של האוכלוסייה הערבית בישראל ובחנו באמצעותו אם לזהות החברתית של הפרטים יש השפעה מהותית על שיעור ההשתתפות בבחירות . שיעור ההשתתפות בבחירות ברשויות הערביות עומד על בסביבות 90 % מאז מערכת הבחירות הראשונה בישראל . ואילו שיעור ההשתתפות בבחירות ביישובים היהודיים נמצא במגמת ירידה , ורמתו לאחרונה היא בסביבות 50 % בלבד . ההשערה הרווחת היא ששיעור ההשתתפות הגבוה של האוכלוסייה הערבית בבחירות המקומיות קשור במבנה החמולתי . החמולה היא מבנה חברתי מוכר באוכלוסייה הערבית . החברות בה נמדדה במחקרנו באמצעות שם המשפחה של התושבים , כלומר כל הפרטים הנושאים את אותו שם משפחה חברים באותה קבוצה חברתית . מצאנו כי חברי החמולה נוטים להצביע בבחירות לראשות היישוב יותר עבור מועמדים המשתייכים לחמולה שלהם , כלומר למועמדים הנושאים שם משפחה הזהה לשם משפחתם . משמע , החמולה היא קבוצה בעלת זהות חברתית המשפיעה על ההתנהגות הפוליטית של חבריה . כן מצאנו כי גודל החמולה משפיע על שיעור ההשתתפות בבחירות המקומיות בתבנית U הפוכה . כלומר שיעור ההשתתפות בבחירות לרשויות המקומיות גדל ככל שהחמולה גדולה יותר , א...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר