1. מבוא

לאחר עשורים אחדים שהתאפיינו בביזור פיסקלי במדינות ברחבי העולם מסתמנת בשנים האחרונות תפנית לאחור , וממשלות מרכזיות נוטות כעת להתערב ולהגביל את התנהגות הממשל המקומי . העדויות המלמדות על מגמה זו הולכות ומתרבות במדינות מפותחות כמו אנגליה , ( Turner and Whitman , 2005 ) גרמניה Rodden , ) ( 2006 וארצות הברית , ( Inman , 2003 ) ובמספר רב של מדינות מתפתחות ( או במעבר ) כמו ארגנטינה , ( Webb , 2003 ) ברזיל , ( Rodden , 2006 ) סין , ( Yee , 2012 ) הונגריה , ( Wetzel and Papp , 2003 ) הודו ( McCarten , 2003 ) ורוסיה , ( Zhuravskaya , 2010 ) ומדובר ברשימה חלקית . באירופה ובארצות הברית המשבר הכלכלי הגלובלי האחרון אף מגביר עוד יותר את מגמת התעצמותו של הממשל המרכזי על חשבון השלטון המקומי . ( OECD , 2010 ) המניע הראשוני לביזור תקציבי הוא הטענה שהרמה התחתונה של הממשל נוטה לקבל החלטות יעילות יותר באשר לאספקת מוצרים ציבוריים . לכך יש כמה סיבות . ראשית , התחרות בין יישובים יוצרת תמריץ לפוליטיקאים ברמה המקומית לספק שירותים איכותיים כדי למשוך תושבים ליישובם . ( Tiebout , 1956 ) נוסף על כך ראשי רשויות מקומיו...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר