מקורות

בן בסט , אבי , ומומי דהן , 2009 א . " המשבר ברשויות המקומיות : יעילות מול ייצוגיות , " בתוך : הנ"ל ( עורכים , ( הכלכלה הפוליטית של הרשויות המקומיות , ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה , עמ' . 91-15 2009 , ____ ב . " זהות חברתית והבחירות לרשויות המקומיות , " בתוך : הנ"ל ( עורכים , ( הכלכלה הפוליטית של הרשויות המקומיות , ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה , עמ' . 223-183 Angrist , Joshua D ., and J › rn-Steffen Pischke , 2009 . Mostly Harmless Econometrics : . An Empiricist’s Companion , Princeton , NJ : Princeton University Press Bertrand , Marianne , Esther Duflo , and Sendhil Mullainathan , 2004 . “ How Much Should We Trust Differences-in-differences Estimates ? , " Quarterly Journal of Economics . 119 ) 1 ( : 249–275 Bird , Richard M ., and Almos Tassonyi , 2003 . “ Constraining Subnational Fiscal Behavior in Canada : Different Approaches , Similar Results ? , " in : Jonathan Rodden , Gunnar S . Eskeland , and Jennie I . Litvack , ) eds . ( , Fiscal Decentralization and the Challenge ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר