תקציר

עבודת מחקר זו עושה שימוש בנתוני בחירות חוזרות כדי לחשוף את ההשפעה של הוצאות המתמודדים במערכת הבחירות על תוצאות הבחירות . חקירה של 100 מערכות בחירות חוזרות לרשויות המקומיות בישראל מלמדת כי להוצאות שהוציאו המתמודדים הייתה השפעה קטנה ובלתי מובהקת על תוצאות הבחירות . נציין כי ההוצאה בבחירות המקומיות היא גדולה ועומדת על 11 דולרים לבוחר פוטנציאלי . ממצא זה עומד בניגוד לממצאים שפורסמו לאחרונה והצביעו על השפעה משמעותית של ההוצאות על תוצאות הבחירות , אך תואם את העדויות של עבודות מוקדמות יותר , שמהן עלתה מסקנה על השפעה מוגבלת בלבד . עבודת המחקר שלנו הייתה חשופה פחות להטיות שאפיינו את העבודות המוקדמות הודות לשימוש בנתוני בחירות חוזרות שהתקיימו פרק זמן קצר במיוחד 14 ) יום ) לאחר הבחירות הרגילות .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר