* סיעה זכאית לקבל מקדמה בגובה מנדט אחד, אם לא הייתה לה נציגות במועצה היוצאת. ‭**‬ תקרת ההוצאה לסיעת אם שווה לפי שניים מהמימון הציבורי.