* שיעור ההצבעה בסיבוב הראשון ביישובים בהם היה סיבוב שני עמד על ‭.72%‬ המדד הסוציו חברתי - כלכלי מתייחס ל ‭2006 -‬ והוא קבוע. ‭*** **‬ הרשויות הערביות כוללות את כל הרשויות שאינן יהודיות. הערה: כל הממוצעים הם ממוצעים פשוטים. סטיות התקן מופיעות בסוגריים. מקור: דוחות מבקר המדינה לשנים השונות, והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הרשויות המקומיות בישראל, שנים שונות‭.)‬