6. סיכום

מחקר זה בדק את ההשפעות של הכפפה מנהלית של הרשויות המקומיות על ביצועיהן התקציביים והאחרים . התוצאות המרכזיות מראות שהתערבות משרד הפנים הייתה אפקטיבית בצמצום ההוצאות של הרשות ובהגדלת הכנסותיה , ללא פגיעה נראית לעין באספקת השירותים לתושבים . כמו כן אפשר לראות שסוגי התערבות שונים אינם מקדמים באותה המידה את המטרות המבוקשות בכל הקשור להתנהגות התקציבית של הרשויות . הכתבת תכנית הבראה , שנתפרת לכל רשות בנפרד , אינה מניבה תוצאות במונחים תקציביים . להפך , כלי פולשני פחות ופשוט יותר כמו מינוי חשב מלווה המפקח על ביצוע ההוצאות וגיוס עובדים כחוק והמדווח ישירות למשרד הפנים , הביא לשיפור מובהק בביצועים התקציביים של הרשויות המקומיות שבהן הייתה התערבות . ממצא זה הוביל אותנו למסקנה שמדיניות אפקטיבית להתמודדות עם מגבלת התקציב הרכה יכולה להישען על צורה מתונה וישירה של הכפפה מנהלית של הרשויות המקומיות למשרד הפנים .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר