הערות: הנתונים מייצגים את הממוצע ‭3-ב‬ מערכות הבחירות האחרונות: ‭.2008 ,2003 ,1998‬ שיעור הרשויות שבהן יש ‭15-7‬ מושבים הוא ‭74%‬ ב ‭84% ,1998 -‬ ב ‭2003 -‬ ו ‭80% -‬ ב ‭.2008 -‬ מקור: עיבודי המחברים על בסיס נתוני המפקח הארצי על הבחירות.