3. הנתונים

לצורך הניתוח נעשה שימוש בנתונים על התערבות משרד הפנים ועל מאפיינים כלכליים ודמוגרפיים של הרשויות המקומיות בשנים . 2010-2000 הנתונים על המאפיינים הכלכליים והדמוגרפיים נלקחו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , אך למעשה מקורם במשרד הפנים , שמבקר ומאשר את הדוחות הכספיים של הרשויות המקומיות ואחר כך מעביר אותם ללשכה . . 3 . 1 הנתונים על עוצמת ההכפפה המנהלית ועל סוג ההתערבות לוח 2 להלן מתאר את הנתונים על סוג ההתערבות של משרד הפנים ועל עוצמתה . הלוח מציג את ההתערבויות בעיריות ובמועצות המקומיות מתחילת מועד תכניות ההתערבות בשנת 2004 ועד . 2010 אפשר לראות בלוח את המעבר ממשטר עם שיקול דעת למשטר עם כללים ברורים , שהתבטא בהתרחבות ניכרת של התערבות משרד הפנים . בשנת , 2004 למשל , השנה הראשונה ליישום תכניות ההתערבות , כמעט 60 % –ב מהרשויות המקומיות הייתה התערבות של משרד הפנים , וברבות מהן הופעלו תכניות הבראה . נתון זה מלמד על המחויבות של הממשלה ליישום הרפורמה שתכליתה לייצר מגבלת ברשויות 5 ועדות קרואות מונו גם בעקבות המלצת ועדת חקירה שמצאה תפקוד פיננסי לא תקין , כפי שהיה מקובל בעבר . 6 הניתוח במאמר אינו כולל מו...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר