בפועל ישנן 73 רשויות: 52 מופיעות פעם אחת, 15 מופיעות פעמיים ו ‭9 -‬ רשויות מופיעות שלוש פעמים. * הערה: כל נתוני ההוצאות והמימון הציבורי לבחירות הם במחירי ‭.2008‬ כל הממוצעים הינם ממוצעים פשוטים. סטיות התקן מופיעות בסוגריים. מקור: דוחות מבקר המדינה לשנים השונות.