6. ניתוח רגישות

מערכת הבחירות בסיבוב השני שונה במאפייניה ממערכת הבחירות של הסיבוב הראשון . הסיבוב השני מוגבל לשני מועמדים , לעומת מספר בלתי מוגבל של מתמודדים בסיבוב הראשון . המאפיינים המשתנים של מערכת הבחירות בין שני הסיבובים , כמו גם שיקולים אסטרטגיים בהקצאת משאבים בין שני הסיבובים , הם בעלי השפעה על התנהגות המתמודדים , ובעקבות כך על האמידה . כך למשל , האמידה מושפעת מלידתן של קואליציות מיד לאחר היוודע תוצאות הסיבוב הראשון ולקראת מערכת הבחירות של הסיבוב השני . . 6 . 1 בניית קואליציה לקראת הסיבוב השני האפשרות שבמסגרת הסכם קואליציוני חלק מהמועמדים שהפסידו בסיבוב הראשון יעניקו את תמיכתם הציבורית לשני המתמודדים שעלו לסיבוב השני עלולה ליצור הטיה כלפי מטה במקדם הנאמד של ההוצאות . הטיה כזאת נוצרת אם המתמודד שטווה קואליציה רחבה עם מתמודדים שהפסידו בסיבוב הראשון ייטה להוציא פחות משום ביטחונו בכוחות הקואליציה , ואילו המתמודד מולו ישקיע עוד יותר כדי להתגבר על הקואליציה שנבנתה . במקרה כזה נראה שהמועמד שעומד בראש הקואליציה מוציא פחות אבל מקבל יותר קולות , לעומת המתמודד מולו שמוציא סיעת האם תעניק יותר משאבים למועמד...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר