הקדמה

עמוד:12

ישירות למשרד הפנים ; ( 2 ) הכתבת תכנית הבראה שנתפרת במיוחד למידותיה של רשות ומגדירה , בין השאר , את יעדי גביית הארנונה ואת מספר העובדים שיש לפטר ; ( 3 ) הדחת ראש הרשות וחברי המועצה והחלפתם בוועדה קרואה . מאז החלה תכנית ההתערבות הגדולה 2004–ב הופעלו אמצעים אלו ביותר ממחצית הרשויות המקומיות במטרה לצמצם את הוצאותיהן ואת הגירעון התקציבי . על בסיס ניתוח כלל הרשויות המקומיות בישראל נמצא שהתערבות הממשלה בניהול הרשות המקומית השפיעה באופן ניכר על משתני מפתח בתקציב , כמו סך ההוצאה , הוצאות השכר ושיעור הגבייה . אולם כל ההשפעה המובהקת של " ההכפפה המנהלית" מיוחסת למינוי חשב מלווה המדווח ישירות למשרד הפנים . ההשפעה המובהקת היחידה של תכנית הבראה הייתה הגדלה ניכרת של המענקים שהעביר משרד הפנים לרשויות המקומיות שנכללו בתכנית ההבראה . לפיכך ניתן להסיק כי אפשר להשפיע על ביצועי הרשויות המקומיות באמצעות כלי התערבות רכים , שבדרך כלל עדיפים מהתערבות פולשנית . הפרק השני בספר מתמקד בבחירת נציגי הציבור ברשויות המקומיות . גם לשיטת הבחירות עשויה להיות השפעה על יעילותה של הרשות המקומית . לדוגמה , המעבר להצבעה בשני פתקים בשנת , 1978 האחד לראש העיר והשני למועצה , הגדיל מאוד את הפיצול במועצת העיר בין סיעות שונות . הבחירה בשני פתקים מחלישה את כוחו של ראש העיר , והוא נאלץ לשלם מחיר גבוה לשותפיו בקואליציה . במחקר מצאנו כי ככל שסיעת ראש העיר קטנה יותר , הגירעון בתקציב ובחובות העיר גדולים יותר . מחקר זה התמודד גם עם שאלת היסוד בבחירות — מדוע אנשים מצביעים , שהרי השפעתו של בוחר יחיד על תוצאות הבחירות היא אפסית . חוקרים רבים זיכו שאלה זו בתשובות מגוונות . הבחירות לרשויות המקומיות בישראל אפשרו לבחון את אחת ההשערות המעניינות ביותר בספרות , והיא הטענה כי להשתייכות לקבוצה חברתית או אתנית מסוימת יש השפעה על שיעור ההשתתפות בבחירות ועל תוצאותיהן . היישוב הערבי הטיפוסי מחולק לכמה חמולות , כלומר משפחה מורחבת שגבולותיה מוגדרים לרוב על פי קרבת דם . חברי החמולה מקיימים מערכת יחסים חברתית מגוונת , כמו נישואין בין קרובי משפחה . ממצאים רבים מורים כי השתייכות לחמולה היא רכיב חשוב בהגדרתם העצמית של רבים מהאזרחים הערבים . בפרק זה מצאנו שתושבי יישובים שמאופיינים במבנה חמולתי ריכוזי נוטים להצביע בשיעורים גבוהים יותר , בהשוואה ליישובים שבהם המבנה החמולתי הוא מבוזר . זאת ועוד , העבודה מציגה עדויות ישירות לכך שבוחרים מחמולה מסוימת נוטים להצביע בעד מועמד החמולה , אף כי שיעור לא זניח מן הבוחרים מצביעים למועמד המתחרה . חברי חמולה קטנה נוטים להצביע בשיעורים

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר