הערה: בשנים ‭2003-2000‬ לא הופעלו תכניות התערבות כלשהן, מלבד ועדות קרואות ביישובים בענה, ג'יסר א - זרקא, לוד וערערה. בשנים ‭2010-2004‬ היו 193 רשויות מקומיות. שימו לב שעבור חלק מהרשויות ישנו יותר מסוג התערבות אחד בכל שנה נתונה. מקור: עיבודי המחברים על בסיס נתונים שנמסרו ממשרד הפנים.