ייצוגיות ויעילות ברשויות המקומיות

אבי בן בסט , מומי דהן , אסטבן קלור ייצוגיות ויעילות ברשויות המקומיות אבי בן בסט , מומי דהן , אסטבן קלור ייצוגיות ויעילות ברשויות המקומיות אבי בן בסט , מומי דהן , אסטבן קלור Representativeness and Efficiency in Local Government Avi Ben-Bassat , Momi Dahan , Esteban F . Klor עריכת הטקסט : תמר שקד עיצוב הסדרה : טרטקובר עיצוב גרפי - טל הרדה עיצוב העטיפה : יוסי ארזה על העטיפה : Empty Seesaw in Istanbul , Turkey , Cenkertekin , www . dreamstime . com The Street in Tel Aviv , National Flags of Israel , Seqoya , www . dreamstime . com תצלום הכנסת , פלאש 90 סדר : נדב שטכמן פולישוק הדפסה : אופסט נתן שלמה , ירושלים מסת “ ב ISBN 978-965-519-125-7  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר