2. חידת שיעור ההצבעה לרשויות המקומיות בישראל

במבט בינלאומי משווה שיעור ההשתתפות בבחירות לרשויות המקומיות הוא בדרך כלל נמוך יותר לעומת הבחירות הכלליות לפרלמנט או לנשיאות . מדובר בהבדל ניכר בשיעורי ההצבעה לטובת הבחירות ברמה הלאומית , העומד בממוצע על 14 נקודות אחוז במדינות המפותחות . ( Blais , 2000 ) ישנה שונות רבה בין מדינות בגובה הפער בשיעור ההצבעה לטובת הבחירות הכלליות : המדינות דוברות האנגלית ( ארצות הברית , בריטניה וניו זילנד ) מאופיינות בפער גדול , ואילו מדינות הקונטיננט האירופיות מאופיינות בפער קטן . ישנן גם מדינות יוצאות דופן ( יפן ובמידה מוגבלת בלגיה ) שבהן שיעור ההשתתפות בבחירות לרשויות המקומיות גבוה יותר בהשוואה לבחירות הכלליות . ההסבר השכיח לשיעור ההצבעה הגבוה יותר בבחירות הארציות , בהשוואה לבחירות מקומיות , הוא החשיבות הרבה יותר שמייחסים לתוצאות הבחירות הארציות . ( Morlan , 1984 ) בבחירות הארציות נבחר גוף שלהחלטותיו יש השפעה מכריעה יותר על חיי האזרחים , ובשל כך נוטים הבוחרים להגיע לקלפי בשיעורים גבוהים יותר . שיעור ההצבעה לבחירות המקומיות בישראל הוא נמוך יותר בהשוואה לבחירות הכלליות , ומבחינה זו נטיית הבוחרים הישראלים ד...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר