3. האסטרטגיה האמפירית

המודל האקונומטרי שאמדנו הניח כי הפרש שיעור הקולות בין שני המועמדים במערכת הבחירות מושפע מן ההבדל בהוצאות של שני המתמודדים , לאחר שהתחשבנו בתכונות האישיות של המועמדים , במאפייני היישוב ובגורמים ייחודים למערכת הבחירות בכל סיבוב : Vote 1 r i מייצג את שיעור הקולות בסיבוב r למועמד שהגיע במקום הראשון , , בסיבוב הראשון של הבחירות ברשות מקומית i ( מערכת בחירות ביישוב מסוים בשנה מסוימת . ( כדי שיהיה אפשר להשוות את הישגי המועמדים בשני הסיבובים , שיעור הקולות למועמד המוביל חושב מתוך סכום הקולות שקיבלו שני המועמדים שהגיעו לשני המקומות הראשונים בסיבוב הראשון . באותו אופן Vote מבטא , , את שיעור הקולות בסיבוב r שקיבל המועמד שהגיע למקום השני בסיבוב הראשון של הבחירות ברשות מקומית . i לשם הנוחות נגדיר את הפרש שיעור הקולות בין שני המועמדים בסיבוב r של הבחירות ברשות מקומית . diffVoter i i רשימת המאפיינים של המועמד ושל היישוב , שאינם משתנים בין הסיבובים ( לכן אין אינדקס , ( r מסומנת , X i–ב כמו גיל המועמד או גודל האוכלוסייה ביישוב . D r הוא משתנה דמי המייצג השפעה קבועה לסיבוב , והוא מקבל את הערך 1 עבור הסי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר