2. המסגרת המוסדית

עבודה זו סוקרת ארבע מערכות בחירות מקומיות שהתקיימו בשנים , 1998 , 1993 2003 . 2008–ו בבחירות המקומיות בישראל , שהן רשות ולא חובה , על הבוחר להטיל שני פתקים ( בצבעים שונים ) לקלפי — האחד לראש העירייה והשני לרשימה המתמודדת במועצה המקומית . חשוב לציין שמועמד לראש רשות חייב לעמוד 3 רק 6 % מן המרואיינים השיבו כי צפו כל יום בתשדירי הבחירות לכנסת , 2006–ב 58 % –ו דיווחו כי לא צפו אפילו לא פעם אחת בתשדירי בחירות ( על פי נתוני סקרי בחירות , מרכז גוטמן , . ( 2006 בראש רשימה המתמודדת למועצה , אך לא כל רשימה חייבת להציב מועמד לראש הרשות . שיטת הבחירה בשני פתקים החליפה בשנת 1978 את הבחירה היחסית בפתק יחיד למועצה שבחרה את ראש הרשות . הבחירות לראש הרשות ולמועצה המקומית מתקיימות באותו יום . בשלושת העשורים הראשונים של המדינה נערכו הבחירות לרשויות המקומיות באותו מועד שבו התקיימו הבחירות הכלליות לכנסת . למן שנת 1978 ואילך הבחירות המקומיות מתקיימות בנפרד מן הבחירות הכלליות , מדי חמש שנים בחודש אוקטובר או נובמבר ( ביום ג' השלישי בחודש חשוון . ( כדי להיבחר לראש רשות מקומית על המועמד לזכות לפחות 40 % –ב מקול...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר