מקורות

אוסצקי–לזר , שרה , . 2005 " הבחירות לרשויות המוניציפאליות הערביות : 2003 מבט כללי , " בתוך : אלי רכס ושרה אוסצקי–לזר ( עורכים , ( הבחירות המוניציפליות ביישוב הערבי והדרוזי : ( 2003 ) חמולתיות , עדתיות ומפלגתיות , תל אביב : אוניברסיטת תל אביב , תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי , עמ' . 17-11 אריאן , אשר , ומיכל שמיר , . 2002 " הימנעות והצבעה בבחירות , " 2001 בתוך : הנ"ל ( עורכים , ( הבחירות בישראל , 2001 — ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה , עמ' . 55-29 בן–בסט , אבי , ומומי דהן , . 2009 " המשבר ברשויות המקומיות : יעילות מול יצוגיות , " בתוך : אבי בןבסט ומומי דהן ( עורכים , ( הכלכלה הפוליטית של הרשויות המקומיות , ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה , עמ' . 91-15 גולדברג , גיורא , . 2001 " תמורות בהתנהגות הבוחר הישראלי בבחירות לשלטון המקומי , " בתוך : דניאל יהודה אלעזר וחיים קלכהיים ( עורכים , ( השלטון המקומי בישראל , ירושלים : המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה , עמ' . 274-249 דיסקין אברהם ( עורך , ( בחירות לרשויות המקומיות , תוצאות בחירות למועצה ולראש רשות , 2003 משרד הפנים ( ע...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר