הצעות לשינויים מבניים: מצע לדיון

› מוצע לשנות את שיטת הבחירות ברשויות המקומיות כדי לחזק את כוחו של ראש הרשות ולצמצם את מידת הפיצול בין המפלגות במועצה המקומית . לפי שיטת הבחירות המוצעת , הבוחר יבחר בפתק אחד את הסיעה במועצת הרשות , וראש הסיעה הגדולה ביותר במועד בחירות זה ימונה לעמוד בראש הרשות . סמכויות ראש הרשות יישארו ללא שינוי . בעקבות המעבר בבחירות המקומיות בשנת 1978 לבחירה בשני פתקים גדל באופן ניכר הפיצול הפוליטי שנמדד ברשויות המקומיות . מספרן של הסיעות שמתמודדות בבחירות המקומיות הוכפל , והוא שווה בשלוש מערכות הבחירות האחרונות למספר המושבים במועצת הרשות ( בממוצע . ( התפתחות דומה הייתה גם במספר הסיעות המרכיבות בפועל את מועצת הרשות . כדי להמחיש את המצב שנוצר ברשויות המקומיות נקביל אותו לבחירות הכלליות : מצב זה שקול לכך שבבחירות לכנסת היו מתמודדות 120 סיעות על 120 המושבים בכנסת . ממצאי המחקר מראים שככל שמפלגתו של ראש העירייה קטנה יותר , החוב יחסית להכנסה גדול יותר . ההסבר האפשרי לכך הוא שראש העירייה צריך לקנות את תמיכת שותפיו באמצעות הקצאות תקציביות ליעדים הקרובים ללבם . ככל שהוא נזקק לתמיכה של שותפים רבים יותר , סביר...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר