הקדמה

עמוד:13

נמוכים למועמד החמולה בהשוואה לבוחרים מחמולה גדולה . מהמחקר עולה גם כי שיעור ההשתתפות בבחירות ביישובים ערביים היה גבוה יותר במובהק משיעורה ביישובים יהודיים , גם לאחר שמנטרלים את ההבדלים במצב הכלכלי , גודל האוכלוסייה ומידת התחרות הפוליטית . גם השפעת המשאבים שמוציאים המתמודדים במערכת הבחירות על תוצאות הבחירות מרתקת חוקרים וקובעי מדיניות בכל העולם . בראש וראשונה העניין בשאלה זו נובע מהשלכותיו על הגינות והוגנות תהליך הבחירות . אך לשאלה זו השפעה גם על יעילות מערכת הבחירות — האומנם המשאבים הכספיים משפיעים על תוצאות הבחירות ? בסוגיה זו עוסק הפרק השלישי החותם ספר זה . למרות החשיבות הציבורית הגדולה של שאלה זו אין לחוקרים תשובה ברורה עליה . שלושה קשיים עיקריים ניצבים לפני החוקרים בדרכם לאמוד את ההשפעה האמיתית של הוצאות מערכת הבחירות : ראשית , מועמד איכותי שסיכוייו גדולים יותר לנצח בבחירות יצליח ביתר קלות להשיג תרומות . שנית , מרוץ צמוד גורם להוצאה כספית גדולה יותר ומורה , לכאורה , שניצחונות קלים וסוחפים כרוכים בהוצאה כספית קטנה יותר . שלישית , המשאבים האמיתיים של המתמודדים , ובמיוחד של המועמד המכהן , אינם ידועים בשל יכולתו להשתמש במשאבים העומדים לרשותו במסגרת תפקידו . אחת הדרכים להתמודד עם מכלול הקשיים הללו היא להשתמש במרוצי בחירות חוזרים בין אותם מועמדים . מערכת הבחירות לראשי הרשויות המקומיות בישראל מעניקה לנו כר נרחב לשימוש בשיטה זו . ברשויות שבהן אף אחד מהמועמדים לא זכה 40 % –ב מהקולות נערכות בחירות חוזרות כעבור שבועיים בין שני המועמדים שתפסו את המקום הראשון והשני . המימון הציבורי בסיבוב הראשון נקבע לפי כוחה היחסי של הסיעה שבראשה עומד המתמודד . לעומת זאת המימון הציבורי בבחירות בסיבוב השני מתחלק באופן שוויוני בין שני המתמודדים , בלי קשר למשקל של הסיעה במועצה . מבנה מימון זה אפשר לנו לבודד את השפעת השינוי במשאבים בין שני הסיבובים על תוצאות הבחירות . במחקר השתמשנו 100–ב מרוצי בחירות חוזרות בארבע מערכות בחירות לראשי הרשויות המקומיות בישראל , ומצאנו כי הוצאות מערכת הבחירות הן בעלות השפעה נמוכה או אפסית על תוצאות הבחירות . עוד ממד של יעילות נמוכה בשלטון המקומי בישראל . לסיכום , ספר זה בוחן מגוון סוגיות שבהן אנו נחשפים לדילמה של שמירת ערך הייצוגיות מול ערך היעילות . שלושת המחקרים מצביעים על כך שלעתים העדפת הייצוגיות כרוכה באובדן יעילות ולהפך . לכן חשוב לבחון באופן מתמיד את התחלופה בין השתיים ואת מקורותיה , על מנת למצוא דרכים שימזערו הן את הפגיעה בייצוגיות והן את הפגיעה ביעילות .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר