פרק שלישי האם רמת ההוצאות של המתמודדים משפיעה על תוצאות הבחירות? אבי בן בסט, מומי דהן, אסטבן קלור