4. הניתוח האמפירי

. 4 . 1 הבחירות לרשויות המקומיות בישראל בישראל אין חובה לבחור בבחירות המקומיות או בבחירות הכלליות . בבחירות המקומיות על הבוחר להטיל שני פתקים ( בצבעים שונים ) לקלפי , האחד לראש העירייה והשני למועצה המקומית . הבחירות לראש הרשות ולמועצה המקומית מתקיימות באותו יום . בשלושת העשורים הראשונים מאז קום המדינה הבחירות לרשויות המקומיות נערכו באותו מועד שבו התקיימו הבחירות הכלליות לכנסת . החל בשנת 1978 ואילך מתקיימות הבחירות המקומיות בנפרד מן הבחירות הכלליות , מדי 5 שנים ( ביום ג' השלישי בחודש חשוון . ( הבחירות בכלל הרשויות המקומיות מנוהלות במרוכז על ידי המפקח הארצי על הבחירות במשרד הפנים , והוא גם מקור הנתונים הראשוני בנוגע לנתוני הבחירות , כמו מספר בעלי זכות הבחירה ומספר המצביעים . 1978–ב הופעלה לראשונה גם שיטת הבחירה האישית והישירה של ראש הרשות המקומית , ואילו הבחירות לחברי המועצה המקומית נותרו יחסיות . כדי להיבחר לראש רשות מקומית על המועמד לזכות לפחות 40 % –ב מקולות המצביעים . אם לא קיבל שום מועמד 40 % מהקולות הכשרים , יש לערוך בחירות חוזרות כעבור 14 ימים מיום הבחירות . בסיבוב השני זוכה המועמ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר