תודות

בהכנת סדרת המחקרים המוצגת בספר זה נעזרנו באנשים רבים שלהם אנו חבים תודה רבה . ראשית , לעובדי משרד מבקר המדינה שציידו אותנו בנתונים הנדרשים לביצוע המחקר , ובייחוד למר שמואל גולן , סמנכ"ל משרד מבקר המדינה ולגב' חנה רותם ; למפקח הארצי על הבחירות ; לעובדי משרד הפנים : רן אייזנברג , מיכל גולדשטיין , אתי הראלי , דברת זילברשטיין , סיון להבי , דודי ספיר ולילי פיינטוך ; לעובדי החשב הכללי במשרד האוצר ולחשב משרד הפנים לשעבר נסים בן דור ; לאורי טל ממרכז המחקר והמידע של הכנסת ולאחמד אחליחל מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה . בשלבים הראשונים של המחקר ראיינו עובדי ציבור המייצגים זוויות שונות של הפעילות ברשויות המקומיות . אנו מודים במיוחד לעמרם מצנע , יו"ר הוועדה הקרואה בירוחם , איוב עאסי , ראש מועצת כפר ברא , דניאל וקנין , ראש עיריית בית שמש , רמי בלינקוב , מנכ"ל משרד הפנים , עמית לנג ושאול צמח , המשנים לממונה על התקציבים במשרד האוצר , רני פינצי , ראש המינהל לשלטון המקומי במשרד הפנים , ושרית דנה , המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ( כל האישים מופיעים לפי תוארם בעת הריאיון , ( שחלקו אתנו את תובנותיהם על גורמי המשבר ב...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר