ממשל המנדט בא"י 1948 - 1920 : ניתוח היסטורי-מדיני

ממשל המנדט בא"י 1948 - 1920 : ניתוח היסטורי-מדיני

מחבר: יעקב ראובני
שנת ההוצאה: 1993
מילות מפתח: המנדט הבריטי בארץ - ישראל; חברה; משק רב-ענפי; היסטוריה של מדינת ישראל; מנדט הבריטי בארץ ישראל; המנדט הבריטי בארץ-ישראל; המנדט הבריטי בארץ ישראל; תקופת המנדט; מאנדאט בריטי; משק רב ענפי; היסטוריה של מדינת ישראל מאז הקמתה ב-15.5.1948; היסטוריה של מדינת ישראל מאז הקמתה
הספר דן בהיסטוריה של השלטון האזרחי הבריטי בארץ-ישראל בשנים 1920- 1948, תוך בחינת תיפקוד של ממשל המנדט כיחידה מינהלית-פוליטית, על רקע התמורות הכלכליות, החברתיות והדמוגרפיות שפקדו את הארץ. דיון מיוחד מוקדש למורשת המוסדית ולתשתית הכלכלית שהנחיל ממשל המנדט למדינת ישראל בהיווסדה. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
א  ב  1  2  3  4  5  7  8  9  11