פרק טי מחלקת הבריאות

פרק טי מחלקת הבריאות מבוא שירות הבריאות של ממשלת המנדט שילב מערכת רחבה של פונקציות מנהליות שבהן עוסק מיניסטריון בריאות עם שירותים רפואיים דוגמת רפואה מונעת , שירותי אשפוז , שירותי מרפאות ומעבדות . בכמה מובנים הייתה פונקצית הבריאות במצב דומה לפונקצית החינוך . השלטון הצבאי מצא בארץ שירות בריאות מפותח יחסית בעדה הנוצרית והיהודית , ממומן בעיקרו בסיוע של גורמי חוץ , לעומת היעדר שירותים לאוכלוסייה הערבית מוסלמית , ובפרט הכפרית . בדומה לתחום החינוך , חלק עיקרי של המאמץ בתחום שירותי הרפואה הופנה לאוכלוסייה הערבית המוסלמית . ברם , בניגוד לשירותי חינוך בהם היה חלקה של כל עדה מוגדר , הופנה חלק ניכר של ההשקעה הממשלתית בתחומי תברואה ורפואה מונעת , תחומים שבהם קשה למדוד את מידת ההנאה של קבוצה זו או אחרת של השירות הממשלתי . קיומו של שירות הבריאות הממשלתי בצד שירותי בריאות לא ממשלתיים ברמה גבוהה יחסית היה עובדת יסוד שהשפיעה על מכלול התפתחותה של הרפואה הציבורית בתקופת המנדט . אף שנושא הבריאות לא היה תחום רגיש מבחינה פוליטית דוגמת תחום החינוך הייתה ליחסים בין גורמי הרפואה בארץ , ובפרט בין הממשלה וגורמי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן