לוח ב מבנה המזכירות הראשית ‭(1948-1945)‬ תיאור מצב לחודש מרס 1946