לוח א‭*9‬ סולמות השכר לאחר 1 באפריל 1946 (דירוגים עיקריים)