פרק יח סיום המנדט והסדרי יישוב תביעות עם הממשלות היורשות

פרק יח סיום המנדט והסדרי יישוב תביעות עם הממשלות היורשות מבוא תהליך העברת השלטון הקולוניאלי לידי ממשלות יורשות היה עידן רב השפעה בהתגבשות השלטון במדינות החדשות . ברוב מושבות בריטניה שקיבלו עצמאות לאחר מלחמת העולם השנייה הייתה העברת שלטון תקינה . הדבר אמור אף בהודו שבה הייתה יציאת השלטון הבריטי מלווה במלחמת אזרחים ובחלוקת המדינה לשתי יחידות פוליטיות . ארץ ישראל נמצאת בקטגוריה של מדינות דוגמת עדן , שבהן לא הייתה העברת שלטון תקינה . תקופת המעבר שנודעה בתקופת היישוב בכינוי תקופת ה'תהו ובהר התפרשה כניסיון שלא להעביר את השלטון בארץ ישראל המנדטורית באורח תקין . בארץ ישראל — פחות מבהודו — לא היה ידוע האופי של הגוף או הגופים שעתידים לבוא במקום ממשלת המנדט . מעשה של העברה סדירה של השלטון היה אפשר שיתפרש כמשפיע על מאבק הכוחות בארץ , מאבק שבמידה רבה נסב על נכסים של השלטון הבריטי דוגמת משטרות ומחנות צבא . מעט מאוד נעשה להעביר סמכויות ולהכשיר פקידים מקומיים . צעד עיקרי היה הענקת מעמד של עוזרי מושל מחוז לקציני מחוז מקומיים והעלאתם בדרגה . נקודת מפנה בהעברת השלטון הייתה ההחלטה שנתקבלה בחורש אוקטובר 19...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן