לוח א8 דרגות שכר 1 באפריל ‭31 — 1942‬ במארס 1946 (בכירים וזוטרים)